Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Opća pedagogija

Šifra:
218965
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum

Izvođači:

doc. dr. sc. Marija Karačić (P, S)

izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum (P)

Opis predmeta:
Pedagogija u sustavu znanosti. Različite orijentacije u pedagogiji. Teorije čovjeka i teorije društva. Humanistička teorija i utjecaj na pedagogiju. Metodologija: Put do znanstvene spoznaje. Odnos teorije i prakse. Povijesni pristup, komparativni pristup i kreativni ili futurološki pristup. Teorija odgoja. Odgoj kao podrška u procesu socijalizacije i individualizacije. Egzistencijalni, socijalni i humanistički odgoj. Nasilje i nenasilje u obrazovanju (učenje kao mučenje ili kao radost stvaranja). Znanstveno, umjetničko i tehnološko obrazovanje. Teorija odgojno-obrazovnog procesa: Teorija kurikuluma. Kurikulum orijentiran na dijete. Etape i uvjeti odgojno-obrazovnog procesa (komunikacija, klima, odgojno-obrazovna ekologija, mediji). Prepoznavanje različitih teorijskih orijentacija u praksi. Mogućnosti i granice pedagogije.
Obavezna literatura:

Glasser, W. (1994): Kvalitetna škola

Gudjons H. (1994): Pedagogija - temeljna znanja. Zagreb: Educa.

Matijević, M., Bilić, V., Opić, S. (2016) (2016): Pedagogija

Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N. (2007): Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja.

Preporučena literatura:

Matijević, M. (2001): Matijević, M.

Mlinarević, V., Brust Nemet, M. (2012): Mlinarević, V., Brust Nemet, M.

Mušanović, M. (2011): Mušanović, M.

Ishodi učenja:

1. Analizirati i objasniti temeljne pojmove pedagogije.

2. Obrazložiti i komparirati obilježja pojedinih pravaca u pedagogiji i teorije odgoja.

3. Objasniti i primijeniti komunikacijski pristup odgoju i obrazovanju u ranom i predškolskom odgoju.

4. Obrazložiti i komparirati alternativne pedagoške koncepcije.

5. Rješavati i evaluirati pedagoške probleme u okruženju dječjeg vrtića i budućoj profesionalnoj etici.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar