Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pedagogija ranog i predškoloskog odgoja i obrazovanja

Šifra:
218967
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić (P, S)

Opis predmeta:
Zanja o suvremenim teorijskim pristupima odgoju i obrazovanju predškolske djece; Znanja o razvojnim učincima podizanja djece u različitim socijalno-kulturnim kontekstima; Znanja i sposobnosti identifikacije, kritičkog promišljanja, kreiranja i vrednovanja predškolskih programa; Elementarna metodologijska pismenost za praćenje i proučavanje predškolske stvarnosti; Znanja i sposobnosti kreiranja razvojno optimalnog okruženja; Samostalnost, kritičnost i kreativnost u promišljanju teorije i prakse predškolskog odgoja; Artikulacija implicitnih teorija i ranoj edukaciji.
Obavezna literatura:

Babić, N., Kuzma, Z. (2000): Kontinuitet - diskontinuitet u razvoju djetetove autonomije.

Babić, N., Irović, S. (2004): Djeca i odrasli u igri.

Bogatic, K., Visnjic Jevtic, A., Campbell Barr, V., Georgeson, J. (2018): Interpreting Child-centredness to Support Quality and Diversity in Early Childhood Education and Care. Project report.

Jurčević Lozančić, A. (2016): Socijalne kompetencije u ranom djetinjstvu.

Miljak, A. (1996): Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja

Šagud, M. (2002): Odgajatelj u dječjoj igri

Višnjić Jevtić, A. i Visković, I. (2018): Izazovi suradnje.

Preporučena literatura:

Glasser, W. i Glasser, C. (2001): Naći se i ostati zajedno.

Glasser, W. (2000): Teorija izbora - nova psihologija osobne slobode.

Filipović, I. (1994): Kako biti bolji roditelj.

Miller, A. (1995): Drama djetinjstva.

Adubato, S. (2004): Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultat

Ishodi učenja:

1. Generirati nove ideje i teorije o interakcijskoj naravi razvoja djeteta u obitelji i institucijskom predškolskom odgoju (jaslice, dječji vrtić, predškola).

2. Poznavati i kritički analizirati znanstvene spoznaje o prirodi razvoja i učenja djeteta u ranom djetinjstvu.

3. Poznavati i kritički analizirati predškolske programe humanističke orijentacije.

4. Poznavati i primijeniti jednu od tehnika praćenja djece u mikro-okruženju u skladu s etnopsihološkim teorijama razvoja djece.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar