Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazba s praktikumom

Šifra:
218973
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 45(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Zrinka Šimunović

Izvođači:

Hrvoje Špicer, pred. (P, V)

doc. dr. sc. Zrinka Šimunović (P)

Opis predmeta:
Cilj ovoga predmeta je osposobiti buduće odgojitelje za izvođenje glazbenih aktivnosti, pjevanje i sviranje dječjih pjesmica, aktivno slušanje glazbe, izvođenje brojalica i sviranje na dječjem instrumentariju.
Obavezna literatura:

Manasteriotti, V. (1988): Zbornik pjesama i igara za djecu. Priručnik muzičkog odgoja.

Završki, J. (1995): Teorija glazbe

Preporučena literatura:

Gospodnetić, H. (2015): Metodika glazbene kulture za rad u dječjim vrtićima

Ishodi učenja:

1. Definirati i razlikovati temeljne pojmove iz glazbene teorije.

2. Analizirati notne zapise.

3. Prepoznati, analizirati i uspoređivati različita glazbena djela u pogledu glazbene vrste, formalne strukture, stilskog razdoblja kojemu djelo pripada i ostalih izražajnih sastavnica.

4. Opisati i zvučno prepoznati glazbene instrumente i izvođačke sastave.

5. Pjevati i svirati dječje pjesme.

6. Izvoditi brojalice i glazbene igre.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe