Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Matematika

Šifra:
218975
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(V) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Anita Katić

Izvođači:

Vicka Zečević (V)

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred. (P)

doc. dr. sc. Anita Katić (P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija Obnoviti, proširiti i usustaviti na višoj razini znanja studenata iz elementarne matematike. Korištenjem alata dinamične geometrije će se obraditi i prezentirati određeni sadržaji. Sadržaj kolegija Izometrije ravnine. Osna simetrija. Rotacija. Centralna simetrija. Translacija. Kompozicija izometrija. Kompleksni brojevi. Uvođenje skupa kompleksnih brojeva. Računske operacije u skupu kompleksnih brojeva. Geometrijski prikaz kompleksnog broja. Svojstva realnih funkcija. Linearna funkcija. Pojam linearne funkcije. Graf linearne funkcije. Sustavi linearnih jednadžbi. Kvadratna funkcija. Graf kvadratne funkcije. Kvadratne jednadžbe i nejednadžbe. Eksponencijalna i logaritamska funkcija. Elementi kombinatorike. Permutacije. Varijacije. Kombinacije. Aksiomi stereometrije. Paralelnost pravaca i ravnina. Okomitost pravaca i ravnina. Okomitost dviju ravnina. Kut dvaju pravaca. Kut pravca i ravnine. Kut dviju ravnina. Udaljenost točaka, pravaca i ravnina. Poliedri. Neke vrste poliedara. Pravilni poliedri. Volumen i oplošje poliedra. Cavalierijev princip. Obla tijela. Valjak. Stožac. Kugla. Volumen i oplošje oblih tijela.
Obavezna literatura:

B. Pavković, D. Veljan (1992): Elementarna matematika I

D. Jukić, R. Scitovski (2000): Matematika I, Odjel za matematiku

Preporučena literatura:

B. Pavković, D. Veljan (1992): Elementarna matematika II

M. Pavleković (2001): Metodika nastave matematike s informatikom I

Ishodi učenja:

1. Definirati osnovne funkcije u geometriji (osna simetrija, centralna simetrija, rotacija, translacija)

2. Primijeniti metodu izometrije u rješavanju konstruktivnih zadatak

3. Opisati linearnu, kvadratnu, eksponencijalnu i logaritamsku funkciju

4. Prevesti u matematički jezik jednostavne probleme koji su formulirani nematematički, te koristiti dobiveni zapis za rješavanje početnog problema

5. Primijeniti principe kombinatorike radi utvrđivanja broja različitih kombinatornih konfiguracija

6. Pokazati razumijevanje temeljnih pojmova stereometrije

7. Riješiti matematički problemski zadatak iz područja stereometrije

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 3 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 3 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 3 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 3 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 3 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe