Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Jezična kultura

Šifra:
218990
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego (P, S)

Opis predmeta:
Svrha je kolegija upoznati studente sa sintaktičkom normom suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika te sa zakonitostima hrvatske prozodije, upoznati temeljne teorijske zasade jezične komunikacije te usvojiti sve oblike jezične komunikacije. Podizanjem razine pisanoga i usmenog izražavanja studente treba osposobiti za kultiviranu komunikaciju hrvatskim standardnim jezikom.
Ishodi učenja:

1. primijeniti usvojene prozodijske norme hrvatskoga književnog jezika primijeniti usvojene pravopisne, pravogovorne i gramatičke norme hrvatskoga književnog jezika samostalno interpretirati problematiku povijesti hrvatskoga jezika razvrstati jezične pogrješke koristiti se lektorskim znakovima pri ispravljanju jezičnih pogrješaka te pravilno primijenjivati lektorske znakove za ispravljanje teksta preispitati prethodno zusvojeno jezično znanje i vještine i primjenjivati novousvojena znanja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar