Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik III

Šifra:
218997
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
30(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Zrinka Fišer

Izvođači:

doc. dr. sc. Zrinka Fišer (V)

Opis predmeta:
U sklopu kolegija studenti čitaju i slušaju tekstove iz svakodnevnog života i kulture i civilizacije izvornih govornika, izvode govorne i pismene vježbe, te proizvode vlastite uratke na engleskom jeziku. Obrađuju se sljedeće teme: društvo i svijet danas, sukobi, kulturne razlike, tolerancija, književnost i mediji. Studentima se nude i razni oblici samostalnog izražavanja. Također se izlažu različitim tehnikama koje razvijaju spontano i slobodno izražavanje na engleskom jeziku. U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razvijanju vokabulara i gramatičke točnosti kako bi se izričaj u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika. Kolegij sadržava razvijanje jezične kompetencije, kao i znanja iz kulture i civilizacije zemalja engleskog govornog područja.
Obavezna literatura:

Redstone, C., Cunningham, G. (2013): Face to Face upper intermediate

Preporučena literatura:

Bujas, Ž. (2001): Veliki englesko-hrvatski rječnik

Eastwood, J. (1999): Oxford Practice Grammar

Ishodi učenja:

1. Student će moći razumjeti osnovne poruke kompleksnijih tekstova i slušnih zapisa na različite konkretne i apstraktne teme (Business i trgovina, Kina, umjetnost, diskriminacija mladih)

2. sudjelovati u razgovoru na poznate i obrađene teme izražavajući se tečno i spontano

3. izraziti i argumentirati svoje mišljenje o različitim temama koristeći se jezičnim vještinama na razini B2

4. napisati jasne i argumentirane kraće i duže tekstove na širok spektar tema

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni

Legenda

  • V - Vježbe