Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Nenasilna komunikacija

Šifra:
219002
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Katarina Šarčević Ivić-Hofman

Izvođači:

doc. dr. sc. Katarina Šarčević Ivić-Hofman (P, S)

Opis predmeta:
Vještine nenasilne komunikacije: aktivno slušanje, postavljanje otvorenih pitanja, JA govor, sažimanje, parafraziranje, preoblikovanje, primanje i davanja povratnih informacija; Prisutnost i značenje sukoba u svakodnevnom životu; Prepoznavanje društvenih sukoba: načini njihovog manifestiranja te uzroka i načina rješavanja; Sukob kao prilika za poboljšavanje odnosa u zajednici; Razviti kritičan odnos prema nasilju i iznalaženja alternative nasilju; Prepoznati razne oblike nasilja; Kako živjeti nenasilje u svakidašnjem životu? Razumijevanje sličnosti i različitosti među ljudima; Rad na predrasudama; Način suprotstavljanja tuđim predrasudama; Osnovne ljudske potrebe i rad na osvještavanju vlastitih potreba; Kako se ponašamo kada nam potrebe nisu zadovoljene; Smisao i važnost pregovaranja u sprječavanju nasilja; Upoznati tehnike rješavanja sukoba: oluja ideja, konsenzus i posredovanje.
Obavezna literatura:

Ajduković, M. i Pečnik, N. (1994): Nenasilno rješavanje sukoba

Bognar, L., Ništ, M. i Tonković, Lj. (2004): Miroljupci. Promišljamo i gradimo mir.

Bognar, L. (1998): Govor nenasilja

Brajša, P. (1993): Pedagoška komunikologija

Brajša-Žganec, A. (2003): Dijete i obitelj, emocionalni i socijalni razvoj

Bilić, V., Buljan Flander, i G., Hrpka H. (2012): Nasilje nad djecom i među djecom

Čudina - Obradović, M. i Težak, D. (1995): Mirotvorni razred

Glasser, W. (2004): Teorija izbora: Nova psihologija osobne slobode

Olweus, D. (1998): Nasilje među djecom u školi

Rosenberg, M. (2006): Nenasilna komunikacija. Jezik života

Janković, J. (1996): Sukob ili suradnja

Preporučena literatura:

Bognar, L., Uzelac, M. i Bagić, A. (2000): Budimo prijatelji

Brajša, P. (1996): Umijeće razgovora

Jull, J. (1995): Vaše kompetentno dijete

Simmons, S. i Simmons, J. C. (2000): Emocionalna inteligencija, procjene i vrste

Klarin, M. (2002): Dimenzije obiteljskih odnosa kao prediktori vršnjačkim odnosima djece školske dobi

Kyriacon, C. (1995): Temeljna nastavna umijeća

McKay, M. (1997): Vještine komuniciranja u dvoje

Milanović, M. (1997): Pomozimo im rasti, priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja

Neill, S. (1994): Neverbalna komunikacija u razredu

Ishodi učenja:

1. Razvijati pozitivnu sliku o sebi.

2. Naučiti kroz afirmaciju, komunikaciju i suradnju graditi mostove prema drugim ljudima.

3. Koristiti ja-govor.

4. Aktivno slušati djecu i odrasle.

5. Prepoznavati društvene sukobe i produktivno pristupati sukobima u školi.

6. Primjenjivati osnovne postupke rješavanja sukoba.

7. Posredovati u sukobima.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 4 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 4 izborni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 4 izborni
54 Učiteljski studij-Smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 4 izborni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 4 izborni
64 Učiteljski studij-Smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 4 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar