Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Internet u odgoju i obrazovanju

Šifra:
219005
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Goran Šimunović

prof. dr. sc. Roberto Lujić

Izvođači:

prof. dr. sc. Goran Šimunović (P)

prof. dr. sc. Roberto Lujić (P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija Pripremiti studente za korištenje informacijskih tehnologija u nastavi. Sadržaj kolegija Računalne mreže. Globalna mreža - Internet. IP adresa. Serveri i klijenti. Spajanje na Internet. Vrste spajanja. Mrežni protokoli. Preglednik (browser). Izborne ponude preglednika. Markeri adresa. Tražilice (google, yahoo). Izbor ključnih riječi. Elektronska pošta: e-mail. Slanje fakseva Internetom: e-fax. Mrežne novine: news. Izravna komunikacija slikom i zvukom: Windows messanger. On-line jezična prevodila. On-line enciklopedije. Učenje na daljinu. On-line testovi i natjecanja. Sadržaj vježbi: Osposobiti studente za samostalni rad na Internetu: surfanje po mreži, slanje e-mail poruka, slanje e-faxeva i on-line komunikacija.
Preporučena literatura:

1. Vučina. Željana. Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu, Carnet, Zagreb, 2006. http://www.ssmb.hr/libraries/0000/2950/Pretra%C5%BEivanje_informacija_na_internetu.pdf (26.10.2021.)

2. Veinović, Mladen; Jevremović, Aleksandar. Internet tehnologije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020. https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/40881-internet-tehnologije (26.10.2021.)

3. Hamidović, H., WLAN Bežične lokalne računalne mreže, INFOPRESS. https://books.google.ba/books?id=7lOzfWDE8a8C&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false (26.10.2021.)

4. CARNet Sigurnost djece na internetu, https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2019/09/Sigurnost-na-Internetu-1.pdf (26.10.2021.)

5. Veinović, Mladen; Jevremović, Aleksandar. Računarske mreže, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020. https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/42844-racunarske-mreze-2018 (26.10.2021.)

6. ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. Modul 7: Informacije i komunikacije http://itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-7-informacije-i-komunikacije/ (26.10.2021.)

7. Milosavljević, Milan; Veinović, Mladen; Uzunović, Petar. Modul 7 Internet, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008. https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/40938-modul-7-internet (26.10.2021.)

Ishodi učenja:

1. definirati i objasniti rad umreženih računala i mrežnih usluga (www, elektronička pošta, prijenos datoteka, ...) te usporediti i razlikovati mrežne usluge,

2. objasniti i opisati oblike računalnih zloupotreba te osiguravanje sigurnosti računala,

3. kreirati demonstraciju računalnog programa i interaktivne upute (tutorijal),

4. definirati i kritički analizirati edukativne računalne igre te prepoznati računalne edukativne programe i objasniti mogućnosti njihovih primjena u nastavnom procesu,

5. ponoviti i primijeniti ergonomske naputke za rad s računalom i računalnom opremom.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
54 Učiteljski studij-Smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
64 Učiteljski studij-Smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje