Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika matematike I

Šifra:
219008
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Anita Katić

Izvođači:

Ivona Zirdum (P)

doc. dr. sc. Anita Katić (P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija Osposobiti studente u planiranju, organiziranju i ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva nastave matematike u prva četiri razreda osnovne škole, primjenom uobičajenih i suvremenih didaktičkih postupaka, načina djelovanja i metoda učenja i poučavanja. Sadržaj kolegija Metode rasuđivanja i zaključivanja u nastavi matematike (analogija, analiza i sinteza, indukcija i dedukcija, apstrakcija i konkretizacija, generalizacija i specijalizacija). Osnovni pojmovi u nastavi matematike (poimanje, rasuđivanje, zaključivanje, slutnja, direktni i indirektni dokaz, pojam, definicija, poučak). Osnovna načela poučavanja matematike (načelo znanstvenosti, načelo problemnosti, načelo historicizma, načelo zornosti i apstraktnosti, načelo sustavnosti i postupnosti, načelo individualizacije, načelo integracije). Organizacija nastave matematike s učenicima mlađe školske dobi (Plan i program nastave matematike u prva četiri razreda osnovne škole te ishodi učenja prema okviru nacionalnoga kurikuluma iz matematike za prvo obrazovno razdoblje, nastavna sredstva i pomagala: modeli, primjeri računalnih programa, programi dinamične geometrije, primjeri prezentacija, planiranje nastavne cjeline i teme, izrada neposredne pripreme za nastavni sat, izvođenje nastavnih sati). Oblici rada u nastavi matematike (frontalni, individualni, skupni, timski, rad u paru, mentorski rad, rad na daljinu). Vrste i izbor matematičkih zadataka (zadaci otvorenog tipa, dodatni, dopunski, problemski, zabavni). Zadaci za domaću zadaću.
Obavezna literatura:

M. Pavleković (2008): Metodika nastave matematike s informatikom I

Ishodi učenja:

1. Pravilno koristiti matematičke simbole i terminologiju potrebne u školskom obrazovanju

2. Samostalno, matematički ispravno i metodički korektno riješiti bilo koji matematički zadatak iz udžbeničke građe za prva četiri razreda osnovne škole

3. Samostalno i matematički korektno definirati matematičke pojmove vezane uz sadržaje prva četiri razreda poštujući standarde matematičke definicije, kao i prepoznati nekorektne matematičke definicije

4. Primijeniti znanstvene metode analize i sinteze, analogije, indukcije, apstrakcije i konkretizacije na matematičke sadržaje u matematičkim i metodičkim situacijama/kontekstu

5. Odabrati i osmisliti metodičko oblikovanje/pristup sadržajima razredne nastave matematike

6. Pripremiti i izvesti nastavni sat u skladu s načelima nastave matematike

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje