Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika hrvatskog jezika I

Šifra:
219017
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

mr. sc. Gordana Potnar Matković (V)

doc. dr. sc. Irena Krumes (P)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija osposobiti studenta za primjenu metodičkih sustava u nastavi Hrvatskoga jezika u radu s djecom mlađe školske dobi s posebnim naglaskom na nastavu početnoga čitanja i pisanja i nastavu književnosti. Sadržaji kolegija: - pojam Metodike hrvatskoga jezika i njezin položaj u sustavu znanosti - metodički sustavi početnoga čitanja i pisanja - rukopisno pismo (formalna i pisana slova) - strategije čitanja - strategije čitanja književnoumjetničkih (literarnih) tekstova u razrednom kontekstu - strategije čitanja informativnih (ekspozitornih) tekstova u razrednom kontekstu - ishodi učenja u Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik (razredna nastava) - unutarpredmetna i međupredmetna korelacija sadržaja predmeta Hrvatski jezik - priprema učitelja za nastavu Hrvatskoga jezika - vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Hrvatskoga jezika
Obavezna literatura:

Bežen, Ante; (2014): Početno pisanje na hrvatskome jeziku: priručnik uz Hrvatski pravopis.

Ishodi učenja:

1. analizirati ishode učenja u Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik (razredna nastava)

2. primijeniti metode početnoga čitanja i pisanja u razrednom kontekstu

3. vrednovati postavljeni cilj i zadaće nastave Hrvatskoga jezika u razrednom kontekstu

4. primijeniti rukopisno pismo (formalna i pisana slova) u razrednom kontekstu

5. primijeniti različite strategije čitanja književnoumjetničkih (literarnih) i informativnih (ekspozitornih) tekstova u kontekstu nastave Hrvatskoga jezika

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe