Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kineziološka metodika I

Šifra:
219019
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Izvođači:

prof. dr. sc. Tihomir Vidranski (P)

Damir Rukavina, mag.cin., pred. (V)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za razumijevanje i primijenu temeljnih pojmova i zakonitosti kineziološke metodike vezane uz metode, principe, metodičke organizacijske oblike rada, strukturu i sadržaje oficijelnog okvirnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture.
Obavezna literatura:

Neljak, B., Vidranski, T. (2020): Tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi.

Preporučena literatura:

Neljak, B. (2013): Opća kineziološka metodika.

Ishodi učenja:

1. 1. Studenti će moći pravilno tumačiti, interpretirati temeljne pojmove i stručne termine iz kineziološke metodike

2. 2. Studenti će moći objasniti i interpretirati antropološka obilježja (motoričke i funkcionalne sposobnosti i morfološke karakteristike) učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, te će moći raspravljati o utjecaju tjelesnog vježbanja na zdravlje učenika, te na rast i razvoj.

3. 3. Studenti će moći interpretirati i analizirati koja bazična biotička motorička znanja trebaju naučiti i razviti učenici mlađe školske dobi u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, kao preduvjet za kvalitetan rast i razvoj u cjelini.

4. 4. Studenti će moći objasniti i analizirati plan i program tjelesne i zdravstvene kulture za učenike mlađe školske dobi, koje su njegove značajke i što sve sadrži (sat tjelesne i zdravstvene kulture, mikropauze, natjecanja u odjeljenju, priredbe, izleti, međurazredna i školska natjecanja, zimovanja i ljetovanja, obuka neplivača).

5. 5. Studenti će na vježbama izvoditi pojedine organizacijske oblike rada kako bi ih mogli što uspješnije koristiti u radu s učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.

6. 6. Studenti će na vježbama izvoditi pojedine metode rada kako bi ih mogli što uspješnije koristiti u radu s učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe