Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika likovne kulture II

Šifra:
219021
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

doc. art. Želimir Fišić

Izvođači:

Viktorija Križanović, mag. educ. art. (V)

doc. art. Želimir Fišić (P)

Snježana Kauzlarić, dipl. pov. (V)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je osvijestiti studente o temeljnim stavovima i zakonitostima metodike likovne kulture te ih osposobiti za uspješnu primjenu stečenih znanja u praksi, razvijanje stvaralačkog i kritičkog odnosa studenata prema osnovama likovne umjetnosti, likovnog jezika, likovnog oblikovanja te osposobljavanje studenata za praćenje suvremenih trendova u teoriji i praksi mnogobrojnih likovnih i metodičkih aktivnosti u našoj zemlji i inozemstvu. Studenti se osposobljavaju za samostalni rad i istraživački kreativni pristup te razvijaju interese i potrebu za permanentnim usavršavanjem. Sadržaj kolegija obuhvaća popunjavanje priprave za izvođenje nastave likovne kulture, proučavanje ciljeva, procesa, metoda i organizaciju odgoja i obrazovanja na strukturi i sadržajima likovnog jezika. Ističu se didaktičko-metodičke osnove za izvođenje nastavnog sata, vrednovanje i ocjenjivanje dječjih radova, korelacija s ostalim odgojno-obrazovnim područjima te osmišljavanje i postavljanje izložbe dječjih uradaka i pravljenje zbirki radova.
Obavezna literatura:

Grgurić, N. i Jakubin, M. (1996): Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje.

Petrač, L. (2015): Dijete i likovno-umjetničko djelo.

Preporučena literatura:

Jakubin, M. (1999): Likovni jezik i likovne tehnike.

Tanay, E. R. (1991): Likovna kultura u nižim razredima osnovne škole.

Ishodi učenja:

1. Student će moći samostalno pripremiti nastavni sat likovne kulture.

2. Student će moći procijeniti dječji likovni uradak na temelju objektivnih kriterija vrednovanja dječjeg i umjetničkog likovnog djela.

3. Student će moći primijeniti vizualno mišljenje prilikom samostalnog odabira i pristupa likovnom djelu na nastavi Likovne kulture.

4. Student će moći identificirati vizualnu umjetnost izvan formalnih institucija: galerija i muzeja tijekom nastave Likovne kulture.

5. Student će moći demonstrirati pravilnu uporabu likovne tehnike.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 6 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe