Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Suvremene nastavne strategije

Šifra:
219027
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević

Izvođači:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević (P, S)

Opis predmeta:
U okviru kolegija studente će se osposobiti da znaju rješavati probleme kritički i ispitivati situaciju, sučeljavati alternativna mišljenja i donositi promišljene i utemeljene odluke te da i sami njeguju i potiču sposobnost kritičkoga mišljenja u svojih učenika.
Obavezna literatura:

Sablić, M., Žižanović, S. (2021): Suvremene nastavne strategije

Preporučena literatura:

Priručnik za nastavnike - inovativne metode rada, učenja i poučavanja: (2016): Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje

Ishodi učenja:

1. Student će moći kritički propitivati znanstvene činjenice u okvirima školskoga kurikuluma

2. Student će moći primijeniti nastavne strategije temeljene na konstruktivizmu

3. Student će moći razviti sklonost prema timskom radu interakcijom i suradnjom utemeljenima na partnerskim odnosima

4. Student će moći razviti sposobnosti refleksivnog praktičara koji kontinuirano vrednovati učinke svojih postignuća

5. Student će moći demonstrirati sposobnost prilagođavanja novim situacijama aktivnom primjenom stečenih znanja vještina i sposobnosti i na taj način razvijati sposobnost kritičkoga mišljenja u učenika

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 6 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 6 izborni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 6 izborni
54 Učiteljski studij-Smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 6 izborni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 6 izborni
64 Učiteljski studij-Smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar