Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika hrvatskog jezika II

Šifra:
219032
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(V) + 30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

mr. sc. Gordana Potnar Matković (V)

doc. dr. sc. Irena Krumes (P)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija osposobiti studenta za primjenu metodičkih sustava u nastavi Hrvatskoga jezika u radu s djecom mlađe školske dobi s posebnim naglaskom na domene nastavnog predmeta Hrvatski jezik: Jezik i komunikacija i Kultura i mediji. Sadržaj. - Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik (razredna nastava) s posebnim osvrtom na domene Jezik i komunikacija i Kultura i mediji - jezične djelatnosti: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje - komunikacijsko-funkcionalni pristup učenju gramatičkih sadržaja u mlađoj školskoj dobi - govorne vježbe u nastavi Hrvatskoga jezika - pismene vježbe u nastavi Hrvatskoga jezika - pogrješke u učeničkim sastavcima - vrednovanje i ocjenjivanje učeničkih sastavaka - vrste diktata - medijska pismenost u Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik (razredna nastava)
Obavezna literatura:

Pavličević-Franić, D. (2002): Komunikacijom do gramatike

Visinko, Karol (2014): Čitanje: poučavanje i učenje

Ishodi učenja:

1. primijeniti komunikacijsko-funkcionalni pristup poučavanju gramatičkih sadržaja

2. analizirati različite oblike govornih i pismenih vježb

3. primijeniti metodičke modele sati govornih i pismenih vježbi u nastavi Hrvatskoga jezika

4. procijeniti i vrednovati pogrješke u učeničkim pisanim radovima

5. kreirati nastavne sadržaje iz domene Kultura i mediji sukladno postavljenim ishodima učenja propisanim Kurikulumom za nastavni predmet Hrvatski jezik (razredna nastava

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 7 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 7 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 7 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 7 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe