Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika matematike II

Šifra:
219035
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(V) + 30(P)
Nositelji:

Ivan Hrehorović, prof., pred.

Izvođači:

Sanela Mužar Horvat (V)

Ivan Hrehorović, prof., pred. (P)

Ivona Zirdum (V)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija Osposobiti studente za dinamičnu organizaciju nastave matematike u prva četiri razreda osnovne škole i sustavno analiziranje njezine djelotvornosti. Sadržaj kolegija Prepoznavanje razina geometrijskoga mišljenja prema van Hille-u kod učenika na kraju prvoga obrazovnog razdoblja te načini poticanja njihova razvoja. Rad s učenicima mlađe školske dobi koji pokazuju poseban interes za matematiku (matematička natjecanja). Matematička osobnost. Djelotvorne metode rješavanja problemskih zadataka s nadarenim učenicima mlađe školske dobi (metoda uzastopnih približavanja, grafičko-aritmetička metoda, metoda inverzije, metoda indukcije, kombinacije, prebrojavanja, metoda analize i sinteze, domišljato računanje, mjerenje i crtanje, rješavanje problema bez znanja o jednadžbama, zabavna matematika, logika). Rad s učenicima koji imaju poteškoće u nastavi matematike. Nastavne strategije učitelja matematike. Razvijanje matematičke kreativnosti učitelja u radu s djecom mlađe školske dobi.
Obavezna literatura:

M. Pavleković (2008): Metodika nastave matematike s informatikom I

M. Pavleković (1999): Metodika nastave matematike s informatikom II

M. Pavleković (2009): MATEMATIKA I NADARENI UČENICI (razvoj kurikula na učiteljskim studijima za prepoznavanje, izobrazbu i podršku darovitih učenika)

Preporučena literatura:

Mahesh C. Sharma (2001): Matematika bez suza (Kako pomoći djetetu s teškoćama u učenju matematike)

A. Krampač-Grljušić (2007): Posebno dijete: priručnik za učitelje u radu s djecom s posebnim obrazovnim potrebama

Ishodi učenja:

1. Samostalno, matematički ispravno i metodički korektno riješiti matematičke zadatke iz nastavne građe za dodatnu nastavu matematike u prva četiri razreda osnovne škole.

2. Koristiti metode rješavanja problemskih zadataka primjerene učenicima prva četiri razreda

3. Odabrati i osmisliti metodičko oblikovanje/pristup za razvijanje geometrijskog mišljenja

4. Kreirati matematički zadatak primjeren dobi i sposobnosti učenika

5. Prilagoditi matematički sadržaj sposobnostima učenika

6. Pripremiti i izvesti nastavni sat vodeći računa o učenicima različitih sposobnosti

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 7 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 7 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 7 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 7 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe