Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazbena slušaonica 1

Šifra:
219038
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina

Izvođači:

Hrvoje Špicer, pred. (S)

izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje vrijednih djela iz svjetske i hrvatske glazbene literature. Izgrađivanje sposobnosti izražavanja, doživljavanja, komuniciranja, spoznavanja i vrednovanja glazbeno-umjetničkih djela. Razvijanje estetskih kriterija i produbljivanje znanja o glazbenoj umjetnosti. Razvijanje svijesti i potrebe za trajnim interesom i bavljenjem glazbenom umjetnošću.
Obavezna literatura:

Ainsley, R. (2007): Enciklopedija klasične glazbe i glazbala: Razvoj klasične glazbe

Andreis, J. (1968): Vječni Orfej

Ishodi učenja:

1. Opisati značajke glazbenih vrsta.

2. Objasniti najvažnije značajke pojedinih glazbeno-stilskih razdoblja.

3. Razlikovati tradicijske napjeve i plesove iz različitih dijelova Hrvatske.

4. Prepoznati temeljem slušanja glazbena i glazbeno-scenska djela različitih žanrova i stilova.

5. Analizirati glazbeno djelo s obzirom na njegove glazbene sastavnice.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 7 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 7 izborni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 7 izborni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar