Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Primijenjena razvojna psihologija

Šifra:
219039
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Slavka Galić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Slavka Galić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje studenata s primjenom spoznaja razvojne psihologije u poticanju dječjeg razvoja. Sadržaj: Na osnovu znanja stečenih u razvojnoj psihologiji o tjelesnom, motoričkom, perceptivnom, kognitivnom, govornom, moralnom, emocionalnom i socijalnomr azvoju,studenti će praktično primjenjivati stečene spoznaje kako bi kroz različito dizajnirane aktivnosti, radionice i druge oblike rada, te u redovnoj nastavi poticali cjelokupni dječji razvoj.
Obavezna literatura:

Berk, L. E. (2008): Psihologija cjeloživotnog razvoja

Brajković, S., Živković Ž. (2002): Ja to mogu: priručnik za učitelje

Preporučena literatura:

Velki T. (2012): Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi

Živković Ž. (2004): Emocije u razredu

Ishodi učenja:

1. Razumjeti različite potrebe djeteta u osnovnoj školi

2. Analizirati specifične razvojne potrebe djeteta

3. Primijeniti odgovarajuće metode rada za poticanje dječjeg razvoja

4. Izraditi i primijeniti radionice za poticanje dječjeg razvoja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 7 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 7 izborni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 7 izborni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar