Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika glazbene kulture II

Šifra:
219040
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(V) + 30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Zrinka Šimunović

Izvođači:

doc. dr. sc. Zrinka Šimunović (V, P)

Opis predmeta:
Na osnovi teorijskih spoznaja o zakonitostima metodičke organizacije odgojno-obrazovnoga rada s djecom mlađe školske dobi osposobiti studente za izvođenje nastave glazbene kulture u okviru razredne nastave, kao i različitih izvannastavnih aktivnosti iz područja glazbene umjetnosti.
Obavezna literatura:

Svalina, V. (2015): Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe

Požgaj, J. (1988): Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi

Dobrota, S. (2012): Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju

Ishodi učenja:

1. Objasniti metode i postupke u aktivnosti glazbenog stvaralaštva i sviranja na dječjem instrumentariju.

2. Objasniti prilagodbu nastave glazbe djeci s posebnim potrebama.

3. Organizirati povezivanje nastave glazbe s neglazbenim predmetima.

4. Planirati praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi Glazbene kulture.

5. Planirati izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi Glazbene kulture.

6. Osmisliti i realizirati nastavni sat Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 8 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 8 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 8 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 8 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe