Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zavičajna povijest

Šifra:
219046
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić (P)

dr. sc. Josip Jagodar (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Cilj kolegija je razvijanje svijesti i znanja o povijesnim i geografskim regijama istočne Hrvatske: Slavonije, Srijema i Baranje. Studenti bi trebali biti osposobljeni za prepoznavanje ključnih odrednica promatranih regija na temelju proučavanja literature, samostalnih istraživanja, praćenja predavanja o ključnim lokalnim i zavičajnim temama, te kritičkom promišljanju i usporedbom s drugim dijelovima kako Hrvatske, tako i šireg regionalnog i europskog prostora. Sadržaj kolegija: - Pregled povijesti i određenja Slavonije - Pregled povijesti i određenja Baranje - Pregled povijesti i određenja Srijema - Povijest ključnih naselja istočne Hrvatske (Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Vukovar, Našice, Požega itd.) - Analiza i istraživanje temeljnih kulturnih i etničkih tema istočne Hrvatske (istaknuti pojedinci, jezične i kulturne skupine, zavičajna baština, običaji itd.
Ishodi učenja:

1. Definirati u vremenu i prostoru tri temeljne cjeline istočne Hrvatske: Slavonije, Srijema i Baranje

2. Razlikovati i vrednovati posebne značajke lokalne kulture i baštine

3. Usporediti lokalne i zavičajne značajke istočne Hrvatske s drugim lokalnim i zavičajnim prostorima Hrvatske, te sa širim nacionalnim, regionalnim i europskim okvirom

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 8 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 8 izborni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 8 izborni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar