Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ekologija

Šifra:
219048
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Filip Stević

Izvođači:

doc. dr. sc. Filip Stević (P, S)

Opis predmeta:
Kolegij dopunjuje znanja stečena na kolegijima Prirodoslovlje i Terenska nastava. Produbljivanje i proširivanje znanja iz interdisciplinarne znanosti - ekologije. Usvajanje znanja iz humane ekologije i zaštite čovjekova okoliša. Omogućivanje budućim učiteljima suvremenoga tumačenja konkretnih problema u (lokalnoj sredini) školi i šire.
Obavezna literatura:

Krohne, D. T. (2000): General ecology

Glavač, V. (2001): Uvod u globalnu ekologiju

Springer P., Springer D. (2008): Otrovani modrozeleni planet

Preporučena literatura:

Springer, O. (2001): Ekološki leksikon

Martinić, I. (2010): Upravljanje zaštićenim područjima prirode - planiranje, razvoj i održivost

Begon, M., Howarth, R. W., Townsend, C. R. (2014): Essentials of Ecology

Herceg, N., Šiljeg, M., Stanić-Koštroman, S. (2018): Čovjek i okoliš

Ishodi učenja:

1. Objasniti povezanost pojava u prirodi koje će moći primijeniti u praksi učiteljskog poziva

2. Upotrijebiti praktična znanja i vještine slijedeći ekološke zakonitosti

3. Interdiciplinarnim pristupom inovirati nastavu Prirode i društva, posebice ekoloških sadržaja usmjerenih na održivi razvoj

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar