Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodologija pedagoškog istraživanja

Šifra:
219049
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković (P)

doc. dr. sc. Katarina Šarčević Ivić-Hofman (S)

Opis predmeta:
Metodologija pedagoških istraživanja u sustavu pedagogijskih disciplina, u sustavu izobrazbe školskog učitelja i u njegovoj profesionalnoj djelatnosti. Kvalitativni i kvantitativni pristup istraživanju. Vrste istraživanja: Temeljna, primijenjena, razvojna, akcijska, futurološka; deskriptivna, kauzalna; transverzalna, longitudinalna; empirijska eksperimentalna, empirijska neeksperimentalna istraživanja. Etape istraživanja. Projekt istraživanja. Postupci i instrumenti prikupljanja podataka: vrste, karakteristike, primjena. Eksperimentalna, kvazieksperimentalna, ex-post-facto i akcijska istraživanja. Etnografski postupci. Studija slučaja. Kvalitativna i kvantitativna analiza podataka. Interpretacija rezultata. Pogreške u interpretaciji. Znanstvene teorije, znanstvene zakonitosti. Izvješće o istraživanju: vrste izvješća, izrada izvješća, objavljivanje. Primjena rezultata istraživanja.
Obavezna literatura:

Bognar, B. (2011): Akcijska istraživanja u školi

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007): Metode istraživanja u obrazovanju

Mužić, V. (2004): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja

Matijević, M., Mužić, V., Jokić, M. (2003): Istraživati i objaviti - elementi metodološke pismenosti u pedagogiji

Dulčić, a., Ajduković, M., Kolesarić, V. (2003): Etički kodeks istraživanja s djecom

Preporučena literatura:

Opić, S. (2016): Znanstveno proučavanje odgoja i obrazovanja

Bedeković, V. (2011): Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada

Bognar, B. (2006): Kako procijeniti kvalitetu akcijskog istraživanja

Vujević, M. (2002): Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti

Halmi, A. (2001): Specifičnosti metodologije pedagoškog istraživanja

Ishodi učenja:

1. Posjedovati kapacitet za učenje kao pretpostavku za generiranje novih ideja.

2. Usvojiti, opisati i interpretirati osnovne metodološke pojmove.

3. Osposobiti se za praćenje stručne i znanstvene literature te njihovu kritičku procjenu.

4. Osposobiti se za osmišljavanje, izradu i provedbu jednostavnijih istraživanja.

5. Primijeniti istraživačke tehnike iz područja kvalitativne, kvalitativne i mješovite metodologije.

6. Provoditi futurološka istraživanja.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar