Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pedagogija djece s posebnim potrebama

Šifra:
219050
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Katarina Šarčević Ivić-Hofman

Izvođači:

doc. dr. sc. Katarina Šarčević Ivić-Hofman (P, S)

Opis predmeta:
Definicije teškoća u razvoju. Klasifikacija teškoća u razvoju. Biološko medicinski uzroci teškoća u razvoju. Ekonomsko socijalni uzroci teškoća u razvoju. Ekološki uzroci teškoća u razvoju. Učestalost teškoća kod djece, mladeži i odraslih osoba s invaliditetom. Značaj ranog otkrivanja i rane podrške za djecu s teškoćama u razvoju. Timski rad u procesu dijagnosticiranja, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju. Sustav odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i mladeži s teškoćama. Stereotipni stavovi prema djeci s teškoćama u razvoju. Mogućnosti odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju. Poznati primjeri osoba s invaliditetom koje su se posebno istakle na polju znanosti i kulture. Integrirani odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i mladeži s teškoćama i suvremene tendencije. Načela odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju. Opće karakteristike, pedagoške potrebe i problemi djece s teškoćama vida, teškoćama sluha, teškoćama u govornom i jezičnom razvoju, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, poremećajima u ponašanju i osobnosti, intelektualnim teškoćama. Opće karakteristike, pedagoške potrebe i problemi djece s poremećajem iz spektra autizma, djece s teškoćama u čitanju i pisanju. Socijalna i pravna skrb o djeci s teškoćama u razvoju. Praktični problemi uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovnu školu. Rasprava o seminarskim radovima. Nadarenost i motivacija, ličnost, komunikacija. Nadarenost i kreativnost, razvoj stvaralačke sposobnosti. Prepoznavanje nadarenosti, opasnosti od identifikacije. Darovito dijete u obitelji, dječjem vrtiću i školi. Projekt praćenja i vođenja darovite djece i mladeži, elementi cjelovitog sustava potpore darovitima. Obogaćeni programi i kraći programi za darovitu djecu u osnovnoj školi.
Obavezna literatura:

Bouillet, D. (2019): Inkluzivno obrazovanje: odabrane teme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2021): Smjernice za rad s učenicima s teškoćama

Igrić, Lj. i suradnici (2015): Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća

Ivančić, Đ. (2010): Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi.

Preporučena literatura:

Krampač-Grljušić, A. (2017): Učenici s teškoćama u redovitom školskom sustavu

Kudek Mirošević, J., Granić, M. (2014): Uloga edukacijskog rehabilitatora stručnog suradnika u inkluzivnoj školi

Krampač-Grljušić, A., Marinić, I. (2007): Posebno dijete, priručnik za učitelje u radu s djecom s posebnim obrazovnim potrebama

Velki, T. (2018): Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi

Krizmanić, M., Kolerarić, V. (2005): Tolerancija u svakidašnjem životu - Psihologija tolerancije

Krizmanić, M. (2009): Život s različitima: koliko se međusobno poznajemo i razumijemo

Ferek, M. (2006): Hiperaktivni sanjari

Tammet, D. (2006): Rođen jednog plavog dana

Haddon, M. (2003): The Courious Incident of the Dog in the Night-time

Barnett, K. (2013): Iskra: Kako sam u autističnom sinu pronašla genija

Ishodi učenja:

1. Dizajnirati individualne pedagoško-rehabilitacijske programe za djecu s teškoćama u razvoju (obzirom na razinu podrške).

2. Izrađivati prilagođena didaktička sredstva i pomagala (ovisno o vrsti i razini posebne potrebe/teškoće u razvoju).

3. Pratiti i bilježiti djetetov razvoj i postignuća (formalna i neformalna evaluacija).

4. Koristiti temeljne zakonske odrednice o osnovnoškolskom obrazovanju djece s teškoćama u razvoju.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar