Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Religije svijeta

Šifra:
219052
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić (P)

dr. sc. Josip Jagodar (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Pružiti panoramski pogled na velike religije svijeta, kao i na tipologiju znanja o religijama koje proizlaze iz sociologije, povijesti i filozofije. Dati cjelovitu sliku religioznoga čovjeka i religija, kao i čovjekove potrebe za smislom koji proizvodi religija. Dati uvid i u samu istinu koju pojedina religija pruža čovjeku. Sadržaj kolegija: Pojam funkcije religije od Comtea do Webera i Luhmana. Pojmovi res religiare i sveto. Čovjekova religioznost, njezine forme kroz povijest. Prirodne religije i njihova vjerovanja, Objavljene religije i sadržaj njihovog vjerovanja. Ekumenski dijalog i njegova potreba u 20. stoljeću. Nostra aetate i drugi dokumenti Drugoga vatikanskog sabora (1962.-1965.).
Ishodi učenja:

1. Definirati različite sadržaje svjetskih religija

2. Razlikovati religije prema stupnju društvenog razvoja u kojima se javljaju

3. Identificirati probleme društvenog konteksta u kojemu pojedine religije ili religiozne osobe djeluju

4. Interpretirati različite promjene u religioznosti čovjeka koje nastaju kroz nastanak modernog društva

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar