Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Usmena i pisana komunikacija

Šifra:
219053
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Jasna Šego (P, S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija osposobiti studenta za uspješnu (govornu i pisanu) komunikaciju, interpersonalnu komunikaciju (licem u lice), komunikaciju u razrednom okružju kao i za uspješnu komunikaciju u svim drugim područjima čovjekova javnoga djelovanja. SADRŽAJ KOLEGIJA - interpersonalna komunikacija (komunikacija licem u lice) - kultura govorenja i slušanja; aktivno slušanje - govorne vrednote (brzina, tempo, stanka, intonacija), interpretativno čitanje teksta - govorni oblici; zdravica, govor s tezom, debata - vrednovanje govora - neverbalna komunikacija (gesta, mimika, komunikacija vremenom, prostorom) - strah i trema u javnome nastupu - retoričke figure - komunikacija u razrednom okružju - pisani poslovni oblici (životopis, poslovno pismo, prijava na natječaj, zapisnik) - retorika na filmu - panoramski pogled na povijest svjetskoga i hrvatskog govorništva
Obavezna literatura:

Šego, J. (2005): KAKO POSTATI USPJEŠAN GOVORNIK

Škarić, I. (2000): TEMELJCI SUVREMENOG GOVORNIŠTVA

Ishodi učenja:

1. Student će moći: 1. vrednovati osobine uspješne interpersonalne komunikacije (komunikacije licem u lice) 2. primijeniti u komunikaciji različite govorne i pisane oblike 3. povezati elemente verbalne i neverbalne komunikacije u službenim (javnim) komunikacijskim situacijama 4. primijeniti elemente aktivnog slušanja u razgovoru s drugima 5. kreirati javni govor na temu po osobnom izboru

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar