Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Integrirana nastava

Šifra:
219057
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević

Izvođači:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević (P, S)

Opis predmeta:
Omogućiti studentima spoznaje glede planiranja, provođenja i praćenja odgojno-obrazovnih programa u razredima usmjerenima na dijete. Omogućiti studentima korištenje znanja o tome kako se djeca razvijaju, te ih osposobljavati glede planiranja i ostvarivanja nastave usmjerene na dijete. Studenti će uočavati načine integriranja sadržaja, razvijati strategije u praćenju nastave usmjerene na dijete, primjenjivati raznovrsne pristupe kod informiranja i uključivanja roditelja u nastavu. Važno ih je osposobiti za ostvarivanje integriranoga učenja. Zapravo, objedinjeni pojedini dijelovi, moraju dati sliku cjeline budućim učiteljima koji će zatim biti sposobni isto omogućiti i učenicima.
Obavezna literatura:

Čudina Obradović, M., Brajković, S. (2009): Integrirano poučavanje

Ishodi učenja:

1. Oblikovati pripravu za provođenje integrirane nastave u praksi

2. Razvrstati zadaće nastave prema temi integriranoga dana

3. Razlikovati integriranu nastavu od korelacije

4. Primijeniti integrirani pristup u praksi

5. Vladati tehnikama suradnje s roditeljima

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 10 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 10 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 10 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 10 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar