Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Korelacijsko-integracijski sustav u hrvatskom jeziku

Šifra:
219059
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

doc. dr. sc. Irena Krumes (P, S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s korelacijsko-integracijskim sustavom u nastavi hrvatskoga jezika. Studenti će biti osposobljeni za samostalnu realizaciju takve nastave u kojoj će se ne mehanički nego utemeljeno na korelacijsko-integracijskom sustavu iii pristupu realizirati nastava predmeta Hrvatski jezik. Sadržaj: Sustavi u nastavi hrvatskoga jezika. Problemsko stvaralački sustav. Korelacijsko-integracijski sustav. Povezivanje različitih područja nastave hrvatskoga jezika. Povezivanje nastave hrvatskoga jezika s drugim predmetima. Korelacijsko-integracijski metodički pristup temelji se na povezivanju sadržaja unutar predmeta, ali i između nastavnih predmeta. U nastavi hrvatskoga jezika sustav se temelji na pronalaženju i tumačenju znanstvenih i umjetničkih korelata. Korelati se pronalaze na razini područja, na predmetnoj i međupredmetnoj razini. Korelati omogućuju uspostavljanje veza i odnosa među sličnim i različitim pojavama i pripomažu studentima u osmišljavanju korelacijsko-integracijskoga sustava u nastavi.
Obavezna literatura:

Salopek, A. (2009): Korelacija i integracija u razrednoj nastavi

Krumes Šimunović, I. i Blekić, I (2013): Prednosti korelacijsko-integracijskoga sustava u pristupu književnom djelu.

Ishodi učenja:

1. opisati korelacijsko-integracijski sustav

2. opisati problemsko-stvaralački sustav

3. opisati različite metodičke sustave hrvatskoga jezika

4. usporediti različita područja nastave hrvatskoga jezika

5. usporediti nastavu hrvatskoga jezika s drugim predmetima

6. prikazati korelacijsko-integracijski sustav u nastavi hrvatskoga jezika

7. primijeniti metodičke modele sati korelacije i integracije u nastavi hrvatskoga jezika

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 10 obavezni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 10 obavezni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 10 obavezni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 10 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar