Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Alternativni predškolski programi

Šifra:
219092
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(V) + 30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević

Izvođači:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević (V, P)

Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti upoznaju različite alternativne pedagoške ideje, pokrete i pravce koji su utjecali na pojavu, ustroj, organizaciju i rad alternativnih dječjih vrtića u svijetu i u nas. Studenti će steći znanja o pedagoškim, didaktičkim i metodičkim rješenjima u dječjim vrtićima i mogućnosti primjene nekih od alternativnih pokušaja u današnjim javnim i privatnim dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj.
Obavezna literatura:

Matijević, M. (2001): Alternativne škole

Philipps, S. (1999): Montessori priprema za život, odgoj neovisnosti i odgovornosti

Lawrence, L. (2003): Montessori čitanje i pisanje, Kako pomoći djetetu da nauči čitati i pisati, priručnik za roditelje i odgojitelje za djecu od 3 do 7 godina

Milanović, M., Stričević,I., Maleš, M. i Sekulić Majurec, A. (2000): Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj

Preporučena literatura:

Buczynski, N. i sur. (2019): Montessori škrinjica. Priručnik za učitelje, odgajatelje i roditelje.

Ishodi učenja:

1. Student će moći opisati, definirati i objasniti fenomen pluralizma u obrazovanju.

2. Student će moći razlikovati didaktičko-metodičke aspekte pojedinih alternativnih vrtićkih programa.

3. Student će moći uspoređivati alternativne programe s obzirom na njihove zajedničke karakteristike i različitosti

4. Student će moći uspoređivati i kritički razmišljati o pedagoškim, didaktičkim i metodičkim rješenjima u alternativnim, privatnim i slobodnim vrtićima

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe