Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Stručna praksa IV

Šifra:
219106
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
45(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić (V)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za samostalnu primjenu stručno metodičkih znanja i sposobnosti te refleksiju i unaprjeđivanje predškolske teorije i prakse
Obavezna literatura:

Šagud, M. (2006): Odgajatelj kao refleksivni praktičar

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sporta (2015): Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Vijeće za djecu Vlade RH, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (2003): Etički kodeks istraživanja s djecom

Ishodi učenja:

1. Demonstrirati višu razinu znanja i razumijevanja sposobnošću analiziranja, sintetiziranja i vrednovanja u području teorije i prakse ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

2. Demonstrirati i primjenjivati sposobnost kvalitativno više razine interpretacije i evaluacije istraživačkih podataka unutar profesionalnog i znanstvenog polja rada;

3. Postizati daljnji razvoj sposobnosti primjene znanja u praksi refleksijom i evaluacijom vlastite prakse;

4. Upravljati cikličkom strukturom projekta

5. Identificirati i kritički reflektirati kontinuitet i diskontinuitet između znanja i njegove primjene u konkretnoj odgojno -obrazovnoj praksi i načina utjecaja na kvalitetu konačnih učinaka institucionalnog ranog i predškolskog odgoja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 2 obavezni

Legenda

  • V - Vježbe