Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska nacionalna baština

Šifra:
219109
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić (P)

dr. sc. Josip Jagodar (P, V)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Ukazati studentima na elemente hrvatske nacionalne baštine. Kroz definiciju ključnih povijesnih epoha iz hrvatske povijesti te kroz analizu temeljnih elemenata hrvatske nacionalne baštine graditi kod studenata svijest o vrijednostima nacionalnog identiteta. Upoznati studente s ključnim pojmovima i pojavama iz hrvatske povijesti, etnologije, književnosti i arhitekture Sadržaj kolegija: - Pojam i definicija, razvoj i struktura historiografije, etnologije, književnosti i arhitekture - Pristup povijesnim temama kao problematika izgradnje nacionalnog identiteta - Ključne epohe hrvatske povijesti - Međusobni utjecaji - Današnje stanje baštine i vizija budućnosti.
Ishodi učenja:

1. Demonstrirati elemente razvoja kultura

2. Razlikovati epohe razvoj nacionalne baštine

3. Identificirati epohe razvoja pojedinih regija

4. Osmisliti pomagala u demonstraciji sadržaja kolegija

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe