Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Vođenje u predškolskoj ustanovi

Šifra:
219115
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(V) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum

Izvođači:

doc. dr. sc. Marija Karačić (P, V, S)

izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum (P)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za stručnu analizu i aktivan/refleksivan odnos prema razvoju osobne karijere i ostalih stručnih djelatnika, upućivanje na procese, postupke, reorganizacijske mjere i suvremene koncepcije poslovne izvrsnosti te motiviranje za suradničke partnerske odnose vrtića, roditelja i okruženja
Ishodi učenja:

1. analizirati, razumjeti i primijeniti vještine motiviranja sustručnjaka i njihova profesionalnog razvoja i unaprjeđivanje kvalitete dječjeg vrtića

2. razumjeti, planirati i analizirati procese i tehnike planiranja u dječjem vrtiću

3. konstruirati i procijeniti vođenje, praćenje i vrednovanje inovacija (akcijska istraživanja, projekti)

4. pratiti i evaluirati strategije i metode upravljanja sustavom kvalitete

5. analizirati i evaluirati strateško planiranje, srednjoročno planiranje, kratkoročno planiranje, operativno planiranje, mrežno planiranje

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe