Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Šifra:
219130
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Branko Bognar

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević

Izvođači:

prof. dr. sc. Branko Bognar (P)

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević (V, P, S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s osnovnom problematikom kvalitativnih istraživanja (akcijskih istraživanja) i načinima njihova provođenja u odgojno-obrazovnim ustanovama, senzibiliziranje studenata za razumijevanje osnovne svrhe akcijskih istraživanja te prepoznavanje potencijala koje akcijska istraživanja imaju u odgojno obrazovnoj praksi kako u svakodnevnom radu odgojitelja, razvoju kurikuluma, tako i u profesionalnom razvoju odgajatelja.
Obavezna literatura:

Slunjski, E. (2011): Kurikulum ranog odgoja: istraživanje i konstrukcija

Miljak, A., Vujičić, L. (2002): Vrtić u skladu s dječjom prirodom "Dječja kuća"

Sekulić Majurec, A. (1994): Akcijska istraživanja u praksi školskog pedagoga

Bognar, B. (2006): Kako procijeniti kvalitetu akcijskog istraživanja

Šagud, M. (2006): Odgajatelj kao refleksivni praktičar

Sekulić Majurec, A. (2000): Kvantitativan i/ili kvalitativan pristup istraživanjima pedagoških fenomena, neke aktualne dileme

Vijeće za djecu Vlade RH, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb (2003): Etički kodeks istraživanja s djecom

Preporučena literatura:

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007): Metode istraživanja u obrazovanju

Miljak, A., Vujičić, L. (2000): Mijenjanje kulture predškolske ustanove putem akcijskog istraživanja

Sekulić Majurec, A. (2007): Kraj rata paradigmi pedagoških istraživanja

Ishodi učenja:

1. pravilno analizirati i tumačiti prirodu i tehnike akcijskog istraživanja

2. 2. razlikovati izravno uključivanje u mijenjanje odgojno-obrazovne prakse od neizravnog, primjenom tehnika koje se koriste u akcijskom istraživanju (sudjelujuće promatranje, videorefleksivna metodologija, dokumentiranje...)

3. definirati ulogu praktičara (odgojitelja) u mijenjanju i usavršavanju svoje odgojno obrazovne prakse

4. upotrijebiti stečena znanja i provesti akcijsko istraživanja kojim će argumentirati njegovu učinkovitost

5. demonstrirati senzibilitet za promišljanje i kritičko preispitivanje osobne prakse

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe