Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Suvremene strategije u odgojno-obrazovnom procesu

Šifra:
219133
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(V) + 30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević

Izvođači:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević (V, P)

Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će razvijati opće i specifične kompetencije potrebne za korištenje i odabir različitih suvremenih strategija u odgojno-obrazovnim procesima. Kroz kolegij studenti će ovladati različitim strategijama, metodama i postupcima koji se koriste u odgojno-obrazovnom procesu i steći kompetencije za kritičko promišljanje uloge istih u procesu odgoja, poučavanja i učenja. Tijekom kolegija studenti će razvijati sposobnost efikasne primjene navedenih strategija te će se osposobljavati za organizaciju odgojno-obrazovnog procesa u kojemu dominiraju strategije aktivnog učenja
Obavezna literatura:

Jensen, E. (1995): Super-nastava (Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje)

Mattes, W. (2007): Nastavne metode, 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike

Terhart, E. (2001): Metode poučavanja i učenja, uvod u probleme metodičke 63 organizacije poučavanja i učenja

Preporučena literatura:

Marzano, j. R., Pickering J. D., & Pollock E. J. (2006): Nastavne strategije

Bognar, B., Sablić, M., & Škugor, A. (2019): Flipped Learning and Online Discussion in Higher Education Teaching

Ishodi učenja:

1. Student će moći objasniti osnovne pojmove vezane uz nastavne strategije/metode/postupke

2. Student će moći opisati pojedine strategije/metode/postupke u odgojno-obrazovnom procesu

3. Student će moći procjenjivati uspješnost pojedinih strategija/metoda/postupaka u ovisnosti o cilju i očekivanim ishodima odgojno-obrazovnog procesa

4. Student će moći primijeniti različite strategije/metode/postupke u u odgojno-obrazovnom procesu

5. Student će moći identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i kolegijalnost prema drugima

6. Student će moći iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu prema sadržaju kolegija i obvezama

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe