Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Jezične igre

Šifra:
219139
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

doc. dr. sc. Irena Krumes (P, V)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s pojmom i ulogom jezične igre4 u govornom razvoju djeteta. Studenti će upoznati različite vrste spontanih i vođenih igara za djecu.
Obavezna literatura:

Čudina-Obradović, M. (2004): Igrom do čitanja. Igre i aktivnosti za razvijanje vještine čitanja

Peti-Stantić, A., Velički, V. (2008): Jezične igre za velike i male

Peti-Stantić. A (2019): Čitanjem do (spo)razumijevanja. Od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti.

Ishodi učenja:

1. prepoznati vrste jezičnih igara

2. izabrati i primijeniti jezične igre u radu s djecom određene dobi

3. povezati znanje o hrvatskom jeziku sa stručnim spoznajama o prirodi dječje igre

4. planirati i organizirati jezične igre koje će biti poticaj govornom razvoju djeteta i dječjem jezičnom stvaralaštvu

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe