Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zavičajna povijest

Šifra:
219140
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić (P)

dr. sc. Josip Jagodar (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Ukazati studentima na važnost zavičajne povijesti. Kroz definiciju ključnih povijesnih epoha iz regionalne povijesti graditi kod studenata svijest o vrijednostima nacionalnog identiteta. Upoznati studente s ključnim pojmovima iz povijesti Slavonije. Sadržaj kolegija: Pojam i definicija, razvoj i struktura historiografije, Pristup povijesnim temama kao problematika izgradnje nacionalnog identiteta, Ključne epohe povijesti Slavonije, Utjecaji Habsburške Monarhije na formiranje socijalne i gospodarske slike Slavonije, Današnji položaj Slavonije u Republici Hrvatskoj
Ishodi učenja:

1. Smjestiti uzročno posljedične veze u prostorno vremenski kontekst

2. Primijeniti stečena znanja u odgoju i obrazovanju

3. Kreirati vlastita pomagala potrebna za odgojne i obrazovne svrhe

4. Argumentirati vlastite stavove o povijesnim procesima u prostorno vremenskom kontekstu

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar