Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Matematička kultura i komunikacija

Šifra:
219142
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(V) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Anita Katić

Izvođači:

Sanela Mužar Horvat (V)

doc. dr. sc. Anita Katić (P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija Upoznati studente s ulogom matematike u razvoju društva. Osposobiti studente za razumijevanje i ispravno korištenje matematičke komunikacije u svakodnevnom životu. Obnoviti i proširiti znanja studenata iz područja elementarne matematike nužno potrebnih za primjeren način uvođenja matematičkih pojmova djeci predškolske dobi. Saržaj kolegija Elementi matematičke logike. Pojam suda. Operacije sa sudovima. Skupovi. Pojam skupa (podskup skupa, jednakost skupova, partitivni skup). Operacije sa skupovima (unija, presjek, komplement). Kartezijev produkt skupova. Relacije. Funkcije. Brojevi. Skup prirodnih brojeva. Zakoni računskih operacija u skupu prirodnih brojeva. Domišljato računanja izborom prikladne metode. Procjenjivanje točnosti i smislenosti rezultata. Induktivno zaključivanje. Oblici i prostor: opisivanje položaja i smjera upotrebom svoje orijentacije i jednostavnih koordinata (npr. kvadratna mreža). Prepoznavanje i klasifikacija jednostavnih likova (trokut, četverokut, šesterokut i osmerokut). Skiciranje jednostavnih tijela i njihovih mreža (kocka, kvadar, valjak i stožac). Rješavanje problema u kontekstu položaja i smjera. Mjerenje. Mjerenje duljine, mase i obujma tekućine kroz povijest. Uspoređivanje veličina. Mjerenje relativnim jedinicama, konstantnom nestandardnom jedinicom i standardnom jedinicom. Podatci. Korištenje simulacije za određivanje približne vjerojatnosti događanja. Provođenje jednostavnijih empirijskih istraživanja vjerojatnosti te procjena vjerojatnosti konkretnog slučajnog događaja. Pronalaženje svih kombinacija ili poretka u situacijama s malim brojem varijabli. Čitanje i predočavanje podataka stupčastim i kružnim dijagramima
Obavezna literatura:

S. Kurepa (1975): Uvod u matematiku

M. Polonijo (2001): Mala geometrija

J. Strnad (1990): Metrom i aršinom-Izlet u svijet najvećih i najmanjih razdaljina

Ishodi učenja:

1. Objasniti osnovne operacije sa sudovima

2. Izvesti operacije sa skupovima i Kartezijev produkt skupova

3. Definirati osnovne figure u ravnini i prostoru

4. Skicirati mreže geometrijskih tijela

5. Koristiti mjerne jedinice i izvesti veze među njima

6. Objasniti osnovne pojmove vjerojatnosti

7. Koristiti različite prikaze podataka

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe