Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kineziološka kultura 1

Šifra:
219143
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
1.0
Opterećenje:
30(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Hrvoje Sivrić

Izvođači:

doc. dr. sc. Hrvoje Sivrić (V)

Mladen Vladetić, prof., pred. (V)

Opis predmeta:
Cilj predmetaje je da studenti utvrde i prošire poznate, upoznaju nove aktualne kineziološke sadržaje, da se educiraju u programiranju samovježbanja u smislu rekreacije, steknu naviku za kontinuiranim vježbanjem s jedinstvenim ciljem očuvanja zdravlja i kvalitete življenja.
Preporučena literatura:

Sivrić, H. (2013): Priručnik za samoinicijativni fitnes trening studenata. Udžbenik Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

Sekulić, D; Metikoš, D. (2007): Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji : uvod u osnovne kineziološke transformacije,

Ishodi učenja:

1. Odabrati i primijeniti kineziološke operatore potrebne za provedbu procesa vježbanja.

2. Ukazati na važnost tjelesne aktivnosti u svakodnevnom životu.

3. Utvrditi osnovna teorijska i praktična motorička znanja.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • V - Vježbe