Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Dječja književnost s medijskom kulturom

Šifra:
219147
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

mr. sc. Gordana Potnar Matković (P, S)

doc. dr. sc. Irena Krumes (P)

doc. dr. sc. Vesna Srnić (S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je medijsko opismenjavanje studenata što čini kompetenciju za kritično prihvaćanja medija. Upoznati studente s najznačajnijim predstavnicima hrvatske i svjetske dječje književnosti, osnovnim vrstama i žanrovima književnih djela i kriterijima vrjednovanja.
Obavezna literatura:

Hameršak, Marijana, Zima, Dubravka (2015): Uvod u dječju književnost

Ishodi učenja:

1. definirati i objasniti osnovne značajke dječje književnosti

2. usporediti periodizacijski slijed hrvatske i svjetske dječje književnosti

3. razlikovati stilsko-poetičke odrednice književnih djela namijenjenih djeci i mladima

4. prepoznati obilježja žanrovskog sustava dječje književnosti

5. primijeniti teorijsku literaturu pri analizi književnih predložaka

6. kritički vrednovati medijske sadržaje

7. razlikovati činjenice od mišljenja i gledišta u različitim izvorima

8. opisati razvoj filmske povijesti

9. interpretirati filmska izražajna sredstva

10. analizirati adaptacije književnih djela u medij filma

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar