Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Plivanje

Šifra:
219149
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(V) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Hrvoje Sivrić

Izvođači:

doc. dr. sc. Hrvoje Sivrić (V, P)

Mladen Vladetić, prof., pred. (V)

Opis predmeta:
Cilj je predmeta obučiti neplivače i usavršiti plivačke tehnike, osposobiti studente za primjenu plivanja u rekreacijske svrhe te usvojiti teorijska znanja o utjecaju plivanja na antropološki status čovjeka i osnovnim biomehaničkim i hidrodinamičkim zakonitostima plivanja. Upoznati studente s teorijskim i praktičnim, znanstvenim i stručnim informacijama koje će oni, koristeći suvremene metodičke postupke, primjenjivati u pedagoškom radu i na taj način biti osposobiti za samostalno izvođenje obuke neplivača i spašavanje utopljenika .
Obavezna literatura:

Findak, V. (1981): Učimo djecu plivati priručnik za odgojitelje, nastavnike voditelje rekreacije i roditelje

Ishodi učenja:

1. Naučiti plivati neplivače

2. Osposobiti studente za samostalno korištenje plivanja u svrhu rekreacije sporta i kineziterapije

3. Osposobiti studente za samostalno provođenje poduke neplivača

4. Osposobiti studente za spašavanje i pružanje pomoći utopljeniku

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe