Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Razvojna psihologija

Šifra:
219153
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Slavka Galić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Slavka Galić (P, S)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s teorijama razvoja, razvojnim promjenama i obilježjima u ranom djetinjstvu ipredškolskom razdoblju te njihovom primjenom s ciljem poticanja razvoja kod djece rane i predškolskedobi.
Obavezna literatura:

Berk, L. E. (2015): Dječja razvojna psihologija

Buljan Flander G., Kocijan Hercigonja D. (2000): Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Starc, B., Čudina Obradović, M, Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004): Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Vasta, R. , Haith, M. M. Miller, S. A. (2005): Dječja psihologija

Ishodi učenja:

1. Analizirati istraživanja iz područja razvojne psihologije.

2. Prepoznati razvojne promjene i odstupanja kod djece rane i predškolske dobi.

3. Analizirati razvoj i ponašanja djece sa stanovišta različitih teorija.

4. Primijeniti spoznaje o razvoju djece na poticanje ukupnog razvoja djece rane i predškolske dobi.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar