Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Integrirani predškolski kurikul I

Šifra:
219154
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić (V, P, S)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za metodičko oblikovanje centara aktivnosti, strukturiranje prostora i vremena te za praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa i učinaka integriranog kurikuluma, evaluaciju, samoevaluaciju i refleksiju.
Obavezna literatura:

Slunjski, E. (2001): Integrirani predškolski kurikulum: rad djece na projektima

Slunjski, E. (2015): Izvan okvira : kvalitativni iskoraci u shvaćanju i oblikovanju predškolskog kurikuluma

Petrovič Sočo, B. (2007): Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje, holistički pristup

Mlinarević, V. (2009): Projektno učenje u dječjem vrtiću

Preporučena literatura:

Miljak, A. (2009): Življenje djece u vrtiću

Moon, B. (2001): A Guide to the national Curriculum

Mlinarević, V. (2000): Kompetencija odgojitelja i autonomija djeteta,

Slunjski, E. (2016): Izvan okvira 2 : promjena: od kompetentnog pojedinca i ustanove do kompetentne zajednice učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati, razumjeti i primijeniti nacionalne dokumente i teorijski okvir u ranom odgoju

2. konstruirati i procijeniti poticajno prostorno okruženje i planirati različite aktivnosti u institucionalnom kontekstu

3. kreirati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno - razvojni, po mjeri sve djece i svakog djeteta

4. konstruirati integrirani kurikulum u smislu odgovora na djetetove razvojne i odgojno-obrazovne potrebe.

5. zvesti, analizirati i evaluirati odgojno-obrazovne aktivnosti djece i osobne odgojne prakse

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe