Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Integrirani predškolski kurikul I

Šifra:
219165
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
30(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić (V)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za metodičko oblikovanje centara aktivnosti, strukturiranje prostora i vremena te za praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa i učinaka integriranog kurikuluma, evaluaciju, samoevaluaciju i refleksiju.
Obavezna literatura:

Slunjski, E. (2001): Integrirani predškolski kurikulum: rad djece na projektima

Slunjski, E. (2015): Izvan okvira : kvalitativni iskoraci u shvaćanju i oblikovanju predškolskog kurikuluma

Petrovič Sočo, B. (2007): Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje, holistički pristup

Mlinarević, V. (2009): Projektno učenje u dječjem vrtiću

Ishodi učenja:

1. analizirati, razumjeti i primijeniti nacionalne dokumente i teorijski okvir u ranom odgoju

2. konstruirati i procijeniti poticajno prostorno okruženje i planirati različite aktivnosti u institucionalnom kontekstu

3. kreirati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno - razvojni, po mjeri sve djece i svakog djeteta

4. konstruirati integrirani kurikulum u smislu odgovora na djetetove razvojne i odgojno-obrazovne potrebe

5. izvesti, analizirati i evaluirati odgojno-obrazovne aktivnosti djece i osobne odgojne prakse

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • V - Vježbe