Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Likovna kultura

Šifra:
219169
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P)
Nositelji:

doc. art. Želimir Fišić

Izvođači:

doc. art. Želimir Fišić (V, P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija su stjecanje osnovnih znanja iz područja likovne umjetnosti, teorije oblikovanja, likovnih elemenata i likovnih načela. Razvijanje vizualnog i likovnog mišljenja koje im pomaže u percipiranju likovno umjetničkih djela, te stvar preduvjet za razumijevanje fenomena dječje likovnost, njihovog stvaralaštva i kreativnosti. Studenti trebaju usvojiti znanja i tehniku rada s različitim likovnim tehnikama kroz sva izražajna područja. Razvijati izražajne sposobnosti koristeći se elementima likovnog jezik kroz različite likovne tehnike. SADRŽAJI KOLEGIJA: Uvod u likovni jezik, Likovni elementi ( crta, ploha, boja, površina, volumen i prostor) Likovna načela (kompozicija, harmonija, kontrast, proporcija, jedinstvo, ravnoteža, ritam) Likovne tehnike (crtačke, slikarske, grafičke i tehnike trodimenzionalnog oblikovanja) Perspektive
Obavezna literatura:

Ivančević, Radovan (1991): Likovni govor

Jakubin, Marjan (1999): Likovni jezik i likovne tehnike

Preporučena literatura:

Bačić, M., Bačić, J. (2004): Likovno mišljenje

Damjanov, J. (2014): Likovna umjetnost 1.

Damjanov, J. (2014): Likovna umjetnost 2.

Ishodi učenja:

1. Student će biti sposoban razlikovati i imenovati likovne elemente i likovna načela

2. Student će biti sposoban prepoznati i opisati likovne elemente na umjetničkim djelima.

3. Student će moći formalno analizirati likovno djelo na osnovu prisutnosti likovnih elemenata.

4. Student će moći demonstrirati način rada s pojedinom likovnom tehnikom.

5. Student će moći razlikovati karakteristike pojedinih likovnih tehnika prema području oblikovanja.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe