Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Predvježbe čitanja i pisanja

Šifra:
219171
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(V) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Irena Krumes

Izvođači:

doc. dr. sc. Irena Krumes (V, P)

Opis predmeta:
Upoznati studente s različitim vrstama predvježbi čitanja i pisanja. Osposobiti studente za njihovo provođenje
Obavezna literatura:

Peretić, M., Padovan, N., Kologranić Belić, L (2015): Rana pismenost

Srebačić, I., Hržica (2015): Aktivnosti poticanja jezičnog razvoja. U Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama (ur. Jelena Kuvač Kraljević.)

Kolić-Vehovec, S. (2003): Razvoj fonološke svjesnosti i učenje čitanja: trogodišnje praćenje, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 39(1),

Ishodi učenja:

1. razlikovati predvještine rane pismenosti

2. analizirati različite vrste predvježbi kojima se potiče razvoj rane pismenosti

3. pripremiti i ispripovijedati priču uvažavajući govorne vrednote

4. procijeniti spremnost predškolskoga djeteta za predvježbe čitanja i pisanja

5. odabrati, uskladiti i kreirati sustav predvježbi čitanja i pisanja u predškolskoj ustanovi

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 4 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe