Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pedagoška komunikacija

Šifra:
219172
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum

Izvođači:

doc. dr. sc. Marija Karačić (P, S)

izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum (P)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija osposobiti studente za uspješnu komunikaciju s djecom i njihovim roditeljima tako da se razvije pozitivna slika o sebi i spremnost na suradnju s drugima. Studenti će se osposobiti da razumiju neverbalnu komunikaciju i da se njome uspješno služe. Studenti će ovladati i različitim oblicima verbalne komunikacije govorne i pismene s posebnim naglaskom na pripovijedanju priča. Upoznavanje elemenata nasilnog i nenasilnog komuniciranja i aktivnog slušanja bit će u funkciji produktivnog pristupa sukobu i nenasilnog pristupa odgoju i obrazovanju.
Obavezna literatura:

Langer, I. /Schulz von Thun, F. /Tausch, R. (2003): Kako se razumljivo izražavati

Neill, S. (1994): Neverbalna komunikacija u razredu,

Brajša, P (1993): Pedagoška komunikologija.

Schulz von Thun, F. (2001): Kako međusobno razgovaramo 1,

Winkler,M./Commichau,A. (2008): Komunikacijsko psihološka retorika, Kako dobro javno govoriti, izlagati, prezentirati,

Bognar, L. (1998): Govor nenasilja,

Bognar, L. /Bagić,A. /Uzelac, M. (2000): Budimo prijateljI

Preporučena literatura:

Brajša,P. (2000): Umijeće razgovora,

Pease,A. (2002): Govor tijela,

Škarić,I. (2000): Temelji suvremenog govorništva

Ishodi učenja:

1. analizirati komunikaciju u predškolskoj ustanovi

2. prepoznati karakteristike vlastite komunikacije u profesionalnom okruženju

3. unaprijediti vlastite komunikacijske vještine (javno govorenje, aktivno slušanje, empatija, rješavanje konflikata na prihvatljiv način i slično)

4. komunicirati s djecom/kolegama/roditeljima na pedagoški prihvatljiv način

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 4 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar