Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihologija učenja i poučavanja

Šifra:
219174
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Dunja Jurić Vukelić

Izvođači:

doc. dr. sc. Dunja Jurić Vukelić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje studenata s teorijama kognitivnog razvoja djece, njihovom primjenom te načinima poticanja kognitivnog razvoja u ranoj i predškolskoj dobi. Sadržaj: Teorije učenja. Pamćenje. Piagetova kognitivno-razvojna teorija. Sociokulturalna teorija Vigotskog. Kognitivni razvoj: perspektiva obrade informacija. Inteligencija. Darovitost. Poticanje kognitivnog razvoja. Priprema i zrelost za školu.
Obavezna literatura:

Berk, L. (2015): Dječja razvojna psihologija

Cvetković Lay, J., Sekulić Majurec, A. (2010): Darovito je, što ću sa sobom?

Hitrec, G. (1991): Kako pripremiti dijete za školu.

Ishodi učenja:

1. Prepoznati razvojne promjene u kognitivnom razvoju djece rane i predškolske dobi.

2. Analizirati kognitivni razvoj djece sa stanovišta različitih teorija kognitivnog razvoja.

3. Primijeniti spoznaje o kognitivnom razvoju na poticanje ukupnog razvoja djece rane i predškolske dobi.

4. Prepoznati rane znakove darovitosti kod djece rane i predškolske dobi.

5. Analizirati djetetovu spremnost za školu.

6. Provoditi aktivnosti za poticanje zrelosti za školu kod djece predškolske dobi.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 5 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar