Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Vizualne komunikacije i dizajn

Šifra:
219180
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. art. Želimir Fišić

Izvođači:

doc. art. Želimir Fišić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je osvijestiti vezu praktičnog rada s teorijom vizualnih komunikacija i dizajna te usvajanje vizualne poruke novih medija i njihova primjena tijekom likovnih aktivnosti u vrtiću. Praktični rad temelji se na teorijskom poznavanju procesa prenošenja vizualnih poruka. Upoznavanje novih vrijednosti vizualnih komunikacija obogaćuje se senzibilitet studenata, produbljuju njegove vizualne i manuelne sposobnosti te šire obzorje njegovih likovnih spoznaja, poznavanja te primjene stečenih znanja i vještina u praksi. SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegij obuhvaća područje definicija vizualnih komunikacija i povijesni razvoj, odnos pojedinca i okoline, gledanje kao vizualno mišljenje, mnogoznačnost riječi i jednoznačnost slike, povezanost građe i oblika, namjene i oblika, umjetnosti i industrije, suvremene tehnologije, metode grafičkog dizajna i masovnih medija, dizajn informiranja i virtualni prostor, predmetni i zaštitni, likovni atributi, od slike do pisma, kompozicija, kompozicija i stil, pokretna slika, pokret u slici, kadar u filmu, montaža kao kompozicija u vremenu, priopćavanje i međuljudski odnosi, karakter informacija suvremenih tehnologija vizualne komunikacije, povezivanje različitih medijalnih sadržaja, izrada interakcije i korisničkog sučelja za prezentaciju na ekranu.
Obavezna literatura:

Lidwell, W. (2006): Univerzalna načela dizajna.

Milković, M, Tomiša, M. (2013): Grafički dizajn i komunikacija.

Preporučena literatura:

Dorfles, G. (1997): Kič : antologija lošeg ukusa.

Vukić, F. (1996): Stoljeće hrvatskog dizajna.

Ishodi učenja:

1. Studenti će biti sposobni razlikovati područja vizualnih komunikacija i dizajna.

2. Studenti će biti sposobni primijeniti elemente vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna kroz proces likovnog izražavanja.

3. Studenti će razumjeti odnos oblika i funkcije u području produkt dizajna.

4. Studenti će primijeniti stečena znanja u postupcima oblikovanja vizualnih poruka putem prezentiranja kroz različite medije vizualnih komunikacija.

5. Studenti će biti sposobni organizirati likovne aktivnosti u vrtiću u okviru kojih se dotiču teme vizualnih komunikacija i dizajna

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 5 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar