Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodologija pedagoških istraživanja

Šifra:
219182
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević

Izvođači:

doc. dr. sc. Ana Mirosavljević (P, S)

Opis predmeta:
Na temelju upoznavanja i razumijevanja teorijskih orijentacija u poimanju odgoja i obrazovanja, studenti grade kompetenciju shvaćanja i interpretiranja pojma odgoja i obrazovanja te ovladavaju odgojnim i obrazovnim strategijama, metodama i postupcima. Uvođenje studenata u razumijevanje kvantitativnih i kvalitativnih pristupa istraživanju pedagoških pojava te osposobljavanje za samostalno provođenje jednostavnih istraživanja u predškolskoj praksi. Ovladavanje formalnim i neformalnim tehnikama prikupljanja podataka. Osposobljavanje za analizu i interpretaciju podataka. Izgradnja etičnosti u provođenju istraživanja i korištenju podataka istraživanja: objektivnost, povjerljivost, poštovanje osobnosti ispitanika. Osposobljavanje za praćenje i razumijevanje empirijskih podataka u stručnoj literaturi te za prezentaciju rezultata istraživanja.
Obavezna literatura:

Jeđud, Ivana (2007): Alisa u zemlji čuda - kvalitativna metodologija i metoda utemeljene teorije

Mužić, V. (2004): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. prošireno izdanje)

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007): Metode istraživanja u obrazovanju

Creswell, John W. (2012): Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research

Preporučena literatura:

Milas, Goran (2005): Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima

Opić, S., Bognar, B. i Ratković, S. (2017): Novi pristupi metodologiji istraživanja odgoja

Silobrčić, V. (2000): Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo

Škrbić Alempijević, Nevena, Potkonjak, Sanja, Rubić, Tihana (2016): Misliti etnografski : kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji

Ishodi učenja:

1. usvojiti, opisati i interpretirati osnovne metodološke pojmove

2. analizirati i kritički procjenjivati stručnu i znanstvenu literaturu

3. dizajnirati nacrt istraživanja i provesti pedagoško istraživanje

4. primijeniti istraživačke tehnike iz područja kvalitativne, kvantitativne i mješovite metodologije

5. provoditi futurološka istraživanja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 6 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar