Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima

Šifra:
219183
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum

Izvođači:

doc. dr. sc. Marija Karačić (P, S)

izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum (P)

Opis predmeta:
Usvojiti znanja o oblicima suradnje s roditeljima, djelotvornim postupcima u komunikaciji s roditeljima te strategijama za poticanje sudjelovanja obitelji i njihovog uključivanja te osposobiti studente za učinkovitu suradnju prema partnerstvu dječjeg vrtića i obitelji uz profesionalno prihvaćanje i uvažavanje prava i odgovornosti obitelji za djetetov razvoj.
Obavezna literatura:

Bašić, J.; Koller-Trbović, N.; Žižak, A. (1993): Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima.

Milanović, M. (ur.) (1997): Pomozimo im rasti: priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja.

T. Gordon. (1996): Škola roditeljske odgovornosti.

Ljubetić, M. (2014): Od suradnje do partnerstva obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i zajednice.

Višnjić-Jevtić, A. (2018): Izazovi suradnje : razvoj profesionalnih kompetencija odgojitelja za suradnju i partnerstvo s roditeljima.

Preporučena literatura:

Juul, J. (2008): Vaše kompetentno dijete - prema novim temeljnim vrijednostima obitelji.

Ljubetić, M. (2006): Biti kompetentan roditelj.

Mlinarević, V., Tomas, S. (2010): Partnerstvo roditelja i odgojitelja - čimbenik razvoja socijalne kompetencije djeteta.

Pećnik, N., Starc, B. (2010): Rastimo zajedno.

Ishodi učenja:

1. usvojiti i analizirati aktualne dosege teorije i prakse odnosnih relacija između obitelji i institucija u ranom djetinjstvu;

2. sintetizirati povijesne i suvremene teorijske spoznaje o obiteljskom odgoju;

3. razlikovati i komparirati roditeljske odgojne stilove

4. analizirati temeljne značajke obitelji i prava djeteta

5. sintetizirati i objasniti oblike suradnje i partnerstva s roditeljima

6. konstruirati i evaluirati temu roditeljskog sastanka po izboru

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 6 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar