Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Integrirani predškolski kurikul II

Šifra:
219185
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(V) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić (V, P)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za suvremeno metodičko oblikovanje aktivnosti u odgojnoj skupini, strukturiranje prostora i vremena te za partnerstvo s roditeljima. Osposobiti studente za praćenje i vrednovanje procesa i učinaka programa. Pripremiti studente za samostalno usvajanje i primjenu stručno-metodičnih znanja i sposobnosti.
Obavezna literatura:

Borovac, T. (2016): Kronološka dob djece kao strukturalni aspekt institucijskog predškolskog odgoja.

Cvetković Lay, J. (1995): Pomognite djetetu da razvije pozitivnu sliku o sebi

Došen Dobud, A. (2008): Predškola

Katz G.L., Mc Clellan E.D (1999): Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije

Stokes Szanton, E. (2000): Kurikulum za jaslice, razvojno primjereni program za djecu od 0 do 3 godine

Irović, S. (1993): Razvojne dimenzije dječje eksploracijske aktivnosti

Irović, S. (1994): IDječja znatiželja i eksploracijsko ponašanje u kontekstu vršnjačke interakcije

Maleš, D., Stričević, I (1991): Druženje djece i odraslih

Slunjski, E. (2010): Mogućnost razvoja matematičkog mišljenja i učenja u samoorganiziranim aktivnostima djece u vrtiću -Magistra Iadertina,5(5) ( 89-100

Somolanji Tokić, I., Kretić Majer, J. (2015): Dijete kao aktivno sudionik polaska u školu

Ishodi učenja:

1. stvarati i procjenjivati primjereno odgojno-obrazovno okruženje u kojem dijete ima priliku ostvarivati raznovrsne interakcije s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima u institucionalnom kontekstu

2. oblikovati odgojno-obrazovni proces tako da svaka aktivnost istodobno podupire različite aspekte cjelovitoga razvoja djeteta te ujedinjuje različita područja njegova učenja

3. demonstrirati vještine integriranja stečenih znanja, vještina i sposobnosti tijekom studija kao pretpostavku konstrukcije integriranog kurikuluma

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 6 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe