Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Integrirani predškolski kurikul III

Šifra:
219186
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
75(V)
Izvođači:

Sanja Nuhanović, pred. (V)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za uspješnu primjenu usvojenih stručno metodičkih znanja i sposobnosti u različitim područjima predškolske prakse te za kritičnu refleksiju (uočavanje i propitivanje aktualnih pitanja odgoja i naobrazbe predškolske djece). SADRŽAJ KOLEGIJA: Ustrojstvo institucionalnog konteksta ( "centri" materijali, vrijeme). Odgojno obrazovni proces u dječjim jaslicama, vrtićima, skraćenim programima i sl. (vrste aktivnosti i njihov međusobni odnos, uloge odgojitelja i drugih sustručnjaka, interakcija odraslih i djece te djece međusobno. Program, dizajn aktivnosti i izbor sredstava. Praktične i radne aktivnosti djece vrste, razvojni učinci, mogućnosti poticanja. Eksploracijsko ponašanje djece u kontekstu interakcije s odraslim i vršnjacima okolnosti i postupci promoviranja razvojno zrelijih eksploracijskih oblika. Praćenje i evaluacija učinaka odgojnog djelovanja razlozi, načela, načini. Integrirani pristup poticanju razvoja djeteta rane i predškolske dobi kroz glazbu, likovno izražavanje, govor i komunikaciju, kineziološke aktivnosti, matematičko logičke aktivnosti, kreativnost u svim područjima djetetova razvoja i aktivnosti poticanja pozitivne slike o sebi kod djeteta.
Obavezna literatura:

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta (2015): Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, (NN 5/2015).

Slunjski,E. (2013): Integrirani predškolski kurikulum.

Preporučena literatura:

Neljak, B. (2009): Kineziološka metodika u predškolskom odgoj.

Slunjski, E. (2011): Kurikulum ranog odgoja: istraživanje i konstrukcija.

Herceg, L., Rončević, A., Karlavaris, B., (2010): Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi.

Manasteriotti, V. (1988): Zbornik pjesama i igara za djecu. Priručnik muzičkog odgoja.

Manasteriotti, V. (1977): Muzički odgoj na početnom stupnju.

Starc, B., Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2003): Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi.

Ishodi učenja:

1. Student će moći demonstrirati vještine integriranja stečenih znanja, vještina i sposobnosti tijekom studija kao pretpostavka konstrukcije integriranog kurikuluma

2. Student će moći demonstrirati vještine promatranja i procjenjivanja djetetovih aktivnosti, samo procjenjivati profesionalnu djelatnost, osobne i znanja o odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu.

3. Student će biti sposoban oblikovati odgojno obrazovni proces tako da svaka aktivnost istodobno podupire različite aspekte cjelovitoga razvoja djeteta te ujedinjuje različita područja njegova učenja.

4. Student će moću analizirati i argumentirano interpretirati različite odgojno obrazovne prakse

5. Student ću biti sposoban demonstrirati sposobnost prilagođavanja novim i neočekivanim situacijama na način aktivne primjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 6 obavezni

Legenda

  • V - Vježbe